top of page

Verlof en verzuim

 Het is in Nederland normaal dat een kind naar school gaat, wij kennen een wettelijke leerplicht. De leerplicht bestaat, omdat we het in ons land belangrijk vinden dat ieder kind dezelfde kansen krijgt. Daarom is het strafbaar als een kind niet naar school gaat. Leerplicht betekent ook, dat een kind niet zomaar van school mag wegblijven. In de wet staat precies wanneer dat wel mag en wanneer niet.

Een kind hoeft natuurlijk niet naar school als het ziek is, al willen we in dat geval wel graag dat u dit zo spoedig mogelijk op school meldt. De scholen zien verder ook graag dat u bezoek aan de tandarts, de specialist, de logo-pedist of anderen, zoveel mogelijk buiten schooltijd afspreekt. In de wet staat verder aangegeven wanneer een kind vrij mag hebben:
* vanwege godsdienstige activiteiten;
* bij ‘gewichtige omstandigheden’, zoals bij verhuizing, een huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van een familielid;
* voor een ambts- of huwelijksjubileum van ouders of grootouders;
* om andere belangrijke redenen, dit ter beoordeling van de directeur. 

Voor deze gebeurtenissen geldt een vastgelegd maximum aantal dagen.
 
De volgende regels zijn belangrijk
U moet zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties. Extra vakantiedagen buiten de schoolvakantie kunnen alleen worden gegeven als het vanwege het beroep van één van de ouders onmogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan. Dit moet blijken uit een schriftelijke verklaring van de werkgever. Dit eventuele verlof mag zeker niet worden verleend in de eerste twee weken na de zomervakantie en moet ruim van tevoren worden aangevraagd bij de directeur van de school.

 

Extra vrij voor een lang weekend, voor een leuke (goedkopere) vakantie buiten het seizoen, voor wintersport of voor een dagje uit, mag dus niet!
Voor iedere verlofaanvraag, behalve bij ziekte, geldt dat het schriftelijk moet worden aangevraagd. Daarvoor kunt u het aanvraagformulier verlof gebruiken. 

 

Wanneer een leerling niet op school verschijnt, terwijl er geen ziekmelding of andere verklaring bij de school is binnengekomen en er ook geen verlof is verleend, probeert de school te achterhalen waarom de leerling afwezig is. De leerkracht probeert uiterlijk 9.00 uur op de eerste dag van de afwezigheid de ouders te bellen, wellicht zijn er buitengewone omstandigheden.

Als de school er niet in slaagt de reden van de afwezigheid te achterhalen, of daar twijfels over heeft, dan dient ongeoorloofd verzuim te worden gemeld aan de leerplichtconsulent van de gemeente. Deze zal dan de reden van het verzuim onderzoeken en bekijken welke stappen genomen moeten worden. Heeft u wensen die verder gaan dan bovenstaande regeling, dan kunt u zich wenden tot dezelfde leerplichtconsulent. Bij hem/haar kunt u terecht als u vragen heeft over de leerplicht, tel. (050) 5027222.

bottom of page