LEERLINGENRAAD

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen op school kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen over allerhande onderwerpen die op school leven. Daarom hebben we op obs De Poolster naast ‘ouderraden’ ook een leerlingenraad. In de leerlingenraad hebben vertegenwoordigers uit de midden- en bovenbouw zitting, alsmede een leerkracht en een MR-lid (oudergeleding). De leerlingenraad komt vier keer per schooljaar bijeen en het besprokene wordt teruggekoppeld naar de klassen en naar het team. Via de INFO wordt er verslag gedaan. De leerlingenraad wordt elk schooljaar opnieuw samengesteld (gekozen), omstreeks september / oktober. Leerlingenraad 2017-2018 (van boven naar benden en van links naar rechts):

 OBS Nieuw-Roden

MR: Greetje Hovinga;
Team: Inge de Jong;
Groep 7a: Sam Bakker;

Groep 5b: Lian Vrijdaal;
Groep 6a: Isabel Schollema;
Groep 6a: Thomas de Poel;
Groep 7a: Jetske Steenmeijer;
Groep 8b: Senna Hut;
Groep 8a: Kevan Everts Kamminga
Groep 5b: Sanne Feenstra:
Groep 8b: Nanet Rozenveld
Groep 5a: Pieter Jukema;
Groep 8a: Eva Henssen
Groep 5a: Semma Michelsen

​​