top of page

Leerlingenraad

​​Wij vinden het belangrijk dat de kinderen op school kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen over allerhande onderwerpen die op school leven. Daarom hebben we op OBS De Poolster naast ‘ouderraden’ ook een leerlingenraad. In de leerlingenraad hebben vertegenwoordigers uit de midden- en bovenbouw zitting, alsmede een leerkracht en een MR-lid (oudergeleding). De leerlingenraad komt vier keer per schooljaar bijeen en het besprokene wordt teruggekoppeld naar de klassen en naar het team. Via de INFO wordt er verslag gedaan. De leerlingenraad wordt elk schooljaar opnieuw samengesteld (gekozen), omstreeks september / oktober. 

LEERLINGENRAAD '20/'21

bottom of page