top of page

Schoolgids

De algemene schoolgids is samen met de jaargids een belangrijk document voor zowel de ouders als de school. Met de schoolgids worden nieuwe en reeds aan de school verbonden ouders geïnformeerd over de organisatie van de school, de doelstellingen die wij nastreven, de onderwijskundige activiteiten en de kwaliteit van het onderwijs. 
De gids voldoet aan de richtlijnen van de onderwijsinspectie en het schoolbestuur. Jaarlijks wordt de schoolgids vastgesteld in de MR. Mocht u vragen en of opmerkingen hebben over de gids dan horen wij dat graag. De schoolgids bestaat uit twee delen die apart van elkaar verspreid worden: 


Deel 1: Schoolgids[ 2023 - 2024 ]
Deel 2: Jaargids [ 2023 - 2024 ]

 

1.  Algemene schoolgids 
Dit deel bevat algemene informatie over de school. 

2.  Jaargids
Dit deel bevat informatie over onderwerpen die het lopende schooljaar betreffen, zoals de indeling van groepen, de schooltijden, het vakantierooster, adressen etc. Deze gids wordt jaarlijks digitaal verstrekt, bij aanvang van het schooljaar. 

Mocht u een papieren versie van een van beide documenten willen ontvangen, dan kunt u een mailtje sturen naar: administratie@obsdepoolster.com 

bottom of page