top of page

Maatschappelijk werk

​​Schoolmaatschappelijk werk, uitgevoerd door Noordermaat, is ook een onderdeel van het CJG. De schoolmaat-schappelijk werker is de CJG contactpersoon voor de school.
Heeft u vragen over opvoeding of het opgroeien van uw kind, of zijn er problemen binnen uw gezin op bijvoorbeeld het gebied van financiën, rouw, werk, relatie, dan kunt u contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker. Of u bespreekt dit eerst met de leerkracht of de interne begeleider. Zij kunnen u dan doorverwijzen of zorgen zelf voor een doorverwijzing. 
De schoolmaatschappelijk werker heeft een brugfunctie tussen ouders, kinderen en school en zal regelmatig overleggen met de interne begeleider. Taken van de schoolmaatschappelijk werker zijn onder meer:


* Hulp bieden aan ouders bij opvoedingsvragen om zodoende de leerprestaties of het gedrag van het kind op school te verbeteren.
* Leerkrachten ondersteunen en/of begeleiden.
* Met de school/leerkracht verhelderen wat de oorzaak is van het probleem van het kind op school.
* Ouders en/of kinderen begeleiden naar gespecialiseerde hulpverlening.
* Specifieke hulpverlening aanbieden, zoals video hometraining en de weerbaarheid training voor kinderen "Powerkidzzz."
 
In verband met de vertrouwelijkheid van de gegevens wordt altijd met de ouders besproken welke informatie doorgegeven mag worden aan derden. De ouders moeten daar toestemming voor geven. Het CJG heeft in overleg met alle samenwerkingspartners en het onderwijs een Zorgroute opgesteld. Daarin staat precies beschreven wanneer welke stappen gezet worden en wie daarbij betrokken zijn. Deze Zorgroute voldoet aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, waarin de veiligheid van het kind gevaar loopt, kan zonder toestemming overlegd worden met professionele hulpverleners.
Via de basisschool van uw kind(eren) ontvangt u nadere informatie over de invulling van schoolmaatschappelijk werk op school m.b.t. de naam van de schoolmaatschappelijk werker en de tijden waarop en hoe deze bereikbaar is.
 
In Noordenveld kunt u naast het schoolmaatschappelijk werk ook een beroep doen op Algemeen Maatschappelijk Werk. U kunt telefonisch een afspraak maken maar u kunt ook zonder afspraak langskomen op het spreekuur. Het Algemeen Maatschappelijk Werk is gevestigd in:
Schoolstraat 50, 9301 KC Roden (Inwonersplein).
Telefoon: 050-3176505

Openingstijden Inwonersplein: Tijdens werkdagen van 08.30 – 12.00 uur en van 13.00 – 17.00 uur

bottom of page