Indeling groepen

De groepsindeling voor het schooljaar 2021-2022 ziet er als volgt uit: 


ORGANISATIE1.jpg
ORGANISATIE2.jpg
ORGANISATIE2.jpg
ORGANISATIE3.jpg
  • Ad1 : Jacqueline Bouma en Suzanne van der Laan staan afwisselend op donderdag voor groep 1/2a.

  • Ad2 : Wyni Ubels en Gea Akker hebben gedurende het schooljaar nog een aantal dagen extra vrij i.v.m. ‘duurzame inzetbaarheid’ (term in de CAO-PO).

  • Ad3 : Binnen de groepen 3 wordt regelmatig groepsdoorbroken gewerkt, waarbij de leerkrachten met elkaar de verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling van de leerlingen in beide groepen. Laura Wielsma en Renate van der Velde staan vanwege deze reden afwisselend op vrijdag voor groep 3b.

  • Ad4 : Frank van Hiel heeft om de week op vrijdag vrij, Marleen de Vries zal hem op deze dag vervangen. De andere week zal Marleen ondersteuning verlenen in de bovenbouw.

Meester Bart

Directeur

Juf Marleen

Groep 7b/8a

Juf Jolanda

Groep 5a

Juf Anke 

Groep 5b/6a

Juf Inge 

Groep 5b/6a

Meneer Meek

Conciërge

Juf Heleen

Intern begeleider

Juf Laura 

Groep 4a

Meester Frank 

Groep 7a

Juf Gea

Groep 1/2c

Juf Jannie

Groep 1/2a

Juf Gretha

Groep 1/2d

Juf Marga

Groep 4a

Juf Paula

Groep 3b

Juf Ilona

Groep 6b

Juf Grietje

Groep 7b/8a

Juf Carolien

Groep 4b

Juf Thérese

Onderbouw

Juf Paulien

Plusklas

Juf Patricia

Groep 5a

Juf Suzanne

Groep 3a

Juf Renate

Groep 3a

Juf Jacqueline

Groep 1/2d

Juf Betty

Groep 8b

Juf Wyni

Groep 1/2c