Indeling groepen

Voor Het schoolformatieplan 2019-2029 is begin juni 2018 vastgesteld in de MR. In de onderstaande tabel is weergegeven hoe de groepen in het schooljaar 2019-2020 zijn ingedeeld en welke leerkrachten aan de groepen zijn verbonden.