top of page

Oudervereniging

De oudervereniging is een activiteitencommissie van ouders die samen

met het team (leerkrachten) de organisatie en uitvoering van diverse

activiteiten voor de kinderen verzorgt. Hieronder valt onder andere:

* Kinderboekenweek
* Sinterklaasfeest
* Kerstfeest
* Sport- speldag
* Themadag
* Eindmusical
* Diverse andere (ondersteunende) activiteiten

 

De OV beheert het schoolfonds. Het schoolfonds wordt elk jaar gevuld met de

vrijwillige ouderbijdragen en met de opbrengsten uit georganiseerde activiteiten

zoals de Themamarkt. Uit dit school-fonds worden o.a. de uitgaven bekostigd,

die verbonden zijn aan de bovenstaande activiteiten en diverse sport-, spel- en

cultuurevenementen.

Het rekeningnummer van de OV is: NL39 RABO 035.58.24.841
 

Eens per jaar vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats, omstreeks oktober. Hierin worden o.a. de volgende zaken behandeld:
1.  Het (concept)financieel jaarverslag staat 2 weken voordien ter inzage op de site;
2.  Verslag van alle activiteiten die de OV het afgelopen jaar heeft ontplooid;
3.  Naar aanleiding van (mogelijke) verkiezingen: Het nieuwe OV bestuur wordt verwelkomd en er wordt afscheid genomen van aftredende bestuursleden.

 

Lid worden van de oudervereniging?
Een OV lid wordt gekozen voor 2 jaren. Na deze periode is het OV-lid aftredend en al dan niet herkiesbaar. Zo ontstaat er ruimte voor nieuwe bestuursleden. Het aan- en aftreden gebeurt tijdens de ALV. Ruim van tevoren wordt bekend gemaakt tot welke datum u zich kunt aanmelden. Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan vacante plekken dan worden verkiezingen georganiseerd. In het andere geval worden de tot dan toe aangemelde personen automatisch in het OV bestuur opgenomen. Na de ALV wordt de nieuwe samenstelling van het OV bestuur via de Info en de website bekend gemaakt. U kunt overigens het hele jaar door bij één van de OV-leden aangeven verkiesbaar te willen zijn.


De vergaderingen van de OV zijn openbaar en iedere ouder/verzorger is van harte welkom. De data van de vergaderingen worden gepubliceerd via de Info en de Schoolkalender. Wilt u meer weten, dan kunt u altijd terecht bij één van de OV-leden.

Voorzitter: Heidi Broertjes

Penningmeester: Martine Dijks

Vice-voorzitter: 

Secretaris: Petra Wijtvliet 

Lid: Rina Kamps

Lid: Brenda Schurer

Lid: Denise de Hoop

Lid: Mechteld Oosterbeek

Lid: Ilse Eckelhoff

Lid: Johanna Klei

Lid: Rian Katoen

Lid: Steven Roos

Lid: Paul van Rossum

Leerkracht: Teun Vermeer

Leerkracht: Jacqueline Bouma

Leerkracht: Anke de Jonge

Financieel jaarverslag
Schooljaar 2022 - 2023

Activiteiten jaarverslag
Schooljaar 2022 - 2023

bottom of page