top of page

Schoolarts

Op de basisschool valt uw kind onder de zorg van de sector  JGZ van de GGD Drenthe. Deze sector maakt onder-deel uit van het Centrum voor Jeugd en Gezin Roden (CJG).
 

Screeningen
In groep 2 en groep 7 wordt uw dochter/zoon schriftelijk uitgenodigd om deel te nemen aan een screening volgens een standaardprocedure. Bij deze uitnodiging ontvangt u  verdere informatie en een vragenlijst. Blijkt uit de screening dat uw kind  extra zorg nodig heeft of heeft u aangegeven vragen te hebben, dan wordt u uitgenodigd op een spreekuur bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
Ook een leerkracht of de intern begeleider kan, in overleg met de ouders, een kind aanmelden voor het spreekuur. De spreekuren zijn op school of bij u in de buurt.

 

Spreekuur voor u 
Als ouder/verzorger kunt u vragen over bv groei, ontwikkeling, gedrag, horen en zien, met de jeugdarts bespreken. De jeugdverpleegkundige kan u helpen bij vragen rondom opvoeding, psychosociale problemen, pesten, faalangst, overgewicht, voeding en zindelijkheid. U kunt zich altijd aanmelden voor een spreekuur via onderstaand telefoonnummer of e-mail adres. Wilt u daarbij wel de naam en geboortedatum van uw kind en de naam van de school vermelden?

 

Het zorgteam
Dit team bestaat uit de intern begeleider, jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werker en kan, na overleg met u, door school worden ingeschakeld ter ondersteuning van uw kind.

 

Logopedie 
In groep 2 wordt een logopedische screening aangeboden door een logopediste van GGD Drenthe. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een checklist, waarop u als ouder uw toestemming geeft. Bij twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling kunnen ook kinderen die niet in groep 2 zitten, worden aangemeld.

 

GGD Drenthe, sector Jeugdgezondheidszorg
Postbus 144, 9400 AC  Assen

0592-306317 (ma-vr 8.00 - 12.00 uur)
jgz@ggddrenthe.nl 
logopedie@ggddrenthe.nl

Vaccinaties
De GGD biedt voor kinderen van 9 jaar een vaccinatie aan tegen difterie, tetanus en polio (DTP) en een vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond (BMR). U krijgt hiervoor een oproep thuisgestuurd. Alle meisjes krijgen, als ze 12 /13 jaar zijn, een oproep voor een vaccinatieserie tegen baarmoederhalskanker.

bottom of page