top of page

Onderwijsinspectie

​​De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en op de naleving van wet- en regelgeving. Ook kijkt de inspectie naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van het verkrijgen en besteden van middelen voor het onderwijs. De afgelopen jaren hebben onderwijsinstellingen meer ruimte gekregen het onder-wijs in te richten naar eigen professionele inzichten. Schoolbesturen en scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun onderwijs en voor het bewaken hiervan. In lijn met het kabinetsbeleid heeft de inspectie haar toezicht hierop aangepast. 
 

De inspectie gaat uit van het principe ‘hoe beter de kwaliteit, hoe minder intensief het toezicht’. Een onderwijsinstelling die de zaken goed op orde heeft, verdient vertrouwen. Dit vertrouwen vertaalt de inspectie in minder toezicht. Is de kwaliteit niet in orde, dan treedt de inspectie snel en effectief op.


De werkwijze van de onderwijsinspectie is sinds 1 augustus 2017 als volgt (bron: website onderwijsinspectie):

Het bestuur is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op de scholen. Daarom begint en eindigt het toezicht door de inspectie bij het bestuur. In het toezicht maakt de inspectie onderscheid tussen de basiskwaliteit (de wettelijke vereisten) en de eigen ambities van scholen en besturen (ofwel de eigen aspecten van kwaliteit). De inspectie blijft waarborgen dat de basiskwaliteit op orde is. Daarnaast stimuleert zij besturen en scholen om hun ambities waar te maken en mogelijke verdere verbeteringen te realiseren, boven de basiskwaliteit.


De vier pijlers van het toezicht:

1. Het toezicht sluit aan bij de verantwoordelijkheid van het bestuur.

2. De inspectie waarborgt de wettelijke kwaliteit en stimuleert de eigen ambities van het bestuur en scholen

3. Alle besturen en scholen worden vierjaarlijks onderzocht, op verschillende manieren.

4. Het vervolgtoezicht hangt af van de beoordeling die de inspectie geeft aan de kwaliteitszorg door het bestuur.


Het toezicht bestaat uit:

- de jaarlijkse prestatieanalyse
- het vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen 

 

Meer informatie over de werkwijze van de inspectie
en over het toezichtkader is te vinden op de website:
www.onderwijsinspectie.nl

bottom of page