Resultaten

​​De onderwijsinspectie beoordeelt de scores van de zogenaamde eindtoets. Alle kinderen in groep 8 maken die toets. Op De Poolster gebruiken wij de Centrale Eindtoets en sinds 2016-2017 de IEP-toets. De schoolscore wordt door de onderwijsinspectie geïnterpreteerd aan de hand van een ondergrens, een gemiddelde en een bovengrens, zie onderstaande tabel. Voor meer informatie over de resultaten zie de schoolgids.