Verkeersveiligheid

Deze pagina staat geheel in het teken van verkeer en verkeersveiligheid, in relatie tot school.
 

Verkeersouders
De verkeersouders maken een belangrijk verschil in de verkeersveiligheid rondom scholen. Zij pakken taken op in samenwerking met school en maken zich sterk voor:
* Een veilige schoolomgeving
* Het betrekken van ouders bij de verbetering van de verkeersveiligheid van hun kinderen
* Goed verkeersonderwijs

 

Onze verkeerscommissie bestaat uit:
* Gea Akker

* Diana Jansen

* Andrea Hurley
* Sandra de Zwart

* Jolanda Zomer

Brengen en halen met de auto

 

Parkeren
In verband met de verkeersveiligheid is op de parkeerplaatsen een circulatieplan van toepassing: Eenrichtingverkeer dus!

U rijdt IN op de eerste inrit vanaf Nieuw-Roden (dichtst bij school). Na gedane zaken rijdt u vervolgens UIT door het hek naar de parkeerplaats van VV Nieuw-Roden » linksaf via die parkeerplaats » via deze uitrit de Zevenhuisterweg op.

 

NB:
- Alleen in het geval dat de parkeerplaats van VV Nieuw-Roden is afgesloten, mag u de parkeerplaats weer verlaten via de inrit.
- Kijk bij het oversteken van het fietspad goed uit! De fietsers hebben hier voorrang!

 

Kiss & Ride Strook
De ‘Kiss & Ride strook’ is bedoeld voor automobilisten die hun kind(eren) vlot naar school brengen en alleen afzetten bij het schoolplein. Om deze strook zo goed mogelijk te laten functioneren is het van belang dat u zo ver mogelijk doorrijdt naar achteren, uw kind/kinderen rustig laat uitstappen en daarna de parkeerplaats weer verlaat. 

Oversteekplaats
De kruising Dorpsstraat – Esweg – Zevenhuisterweg is een druk punt, juist met in- en uitgaand schoolverkeer. Er staan verkeersbrigadiers die kinderen helpen met oversteken, automobilisten moeten daarom rond die tijd regelmatig even wachten. Wilt u hier rekening mee houden en geduldig zijn?

 

Brengen en halen met de fiets

 

Foetsiepad
Het Foetsiepad langs de school wordt gebruikt door zowel fietsers als voetgangers. Dit zorgt soms voor verwarrende situaties. Houd rekening met elkaar en ook met eventueel tegemoetkomend voet- en fietsverkeer.

 

Fietsen stallen
Laat uw kind de fiets stallen op de plek die voor zijn/haar klas is aangewezen. In het gedeelte waar de fietsen worden gestald, wordt alleen gelopen. Let u er ook op dat uw kind de fiets op slot zet! Bakfietsen kunnen worden geparkeerd op de verharde strook tussen het fietspad en de Zevenhuisterweg.

 

Maakt u gebruik van de oversteekplaats kruising Dorpsstraat/Zevenhuisterweg? Luister dan goed naar de aanwijzingen van de verkeersbrigadiers en steek lopend over. Ook als u op de fiets bent! Goed voorbeeld doet goed volgen!


 

Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL)
Sinds 2013 zijn wij in het bezit van het DVL. Dit Drents-Verkeersveiligheidslabel is een keurmerk dat basisscholen kunnen behalen door het traject van dit project te volgen. Het Verkeersveiligheidslabel verzekert ouders/verzorgers dat de kinderen op een gelabelde school verkeersregels leren en oefenen van groep 1 tot en met groep 8. Verkeersveiligheid is dan ook een vast onderdeel van het schoolbeleid en het lespakket. Ook de schoolomgeving voldoet aan de eisen van het DVL. De verkeersouders hebben een groot aandeel gehad in het succesvolle verloop van dit project.


Veilige oversteek - verkeersbrigadiers
De kruising Dorpsstraat - Zevenhuisterweg - Esweg - Eikenlaan wordt door een groot deel van de kinderen bij ons op school dagelijks gebruikt. De verkeersbrigadiers zorgen er voor dat de kinderen elke dag veilig kunnen over-steken en het is belangrijk dat de school over voldoende verkeersbriga-diers kan beschikken. Onder het motto 'vele handen maken licht werk' doen wij daarom voortdurend een oproep aan ouders om mee te helpen. Meer weten of aanmelden? Neem dan contact op met de coördinator van de verkeersbrigadiers Gea Akker of de directie (050-5017772).