top of page

Verkeersveiligheid

Deze pagina staat geheel in het teken van verkeer en verkeersveiligheid, in relatie tot school.
 

Verkeersouders
De verkeersouders maken een belangrijk verschil in de verkeersveiligheid rondom scholen. Zij pakken taken op in samenwerking met school en maken zich sterk voor:
* Een veilige schoolomgeving
* Het betrekken van ouders bij de verbetering van de verkeersveiligheid van hun kinderen
* Goed verkeersonderwijs

 

Onze verkeerscommissie bestaat uit:
* Sanne van der Laan (personeel)

* Marijke van der Laan (personeel)

* Sandra de Zwart (ouder)

 

Parkeren

In verband met de verkeersveiligheid en de goede doorstroming van het verkeer, is op de parkeerplaatsen een circulatieplan van toepassing: Eenrichtingverkeer dus!

U rijdt IN op de eerste inrit vanaf Nieuw-Roden, voor ouders die vanuit Zevenhuizen komen is het de inrit na die van VV Nieuw-Roden. Na het brengen of afzetten van uw kind rijdt u in de richting van de tussenweg ( aan de linkerkant van de parkeerplaats) dat leidt naar het parkeerterrein van VV Nieuw-Roden. Via dit parkeerterrein rijdt u weer de Zevenhuisterweg op om uw weg naar huis of werk te vervolgen. Denk bij in en uit rijden van het parkeerterrein om de fietsers, deze hebben voorrang.

Verkeerssituatie.png

Kiss & Ride strook

De ‘Kiss & Ride strook’ is bedoeld voor automobilisten die hun kind(eren) vlot naar school brengen en alleen afzetten bij het schoolplein. Om deze strook zo goed mogelijk te laten functioneren is het van belang dat u zo ver mogelijk doorrijdt naar achteren, uw kind/kinderen rustig laat uitstappen en daarna de parkeerplaats via bovenstaande route

weer verlaat.

 

Oversteekplaats

De kruising Dorpsstraat – Esweg – Zevenhuisterweg is een druk punt. Er staan verkeersbrigadiers die de kinderen helpen met oversteken, automobilisten moeten daarom rond die tijd regelmatig even wachten. Deze kruising is door de gemeente aangeduid als een zogenaamde shared space kruising. Dit houdt in dat iedereen even veel rechten heeft met inachtneming van de algemene verkeersregels. Het is dus aan een ieders inzicht en beleefdheid om de doorstroming op drukke momenten soepel te laten verlopen. Rondom school geldt een maximale snelheid van 30 km/uur om de veiligheid van de kinderen en onze verkeersbrigadiers te garanderen.

Brengen en halen met de fiets

Bij de oversteekplaats dient iedereen van de fiets af te stappen. Wanneer u en/of uw kind om 14:00 weer terug fietst naar huis en hierbij via de Dorpsweg of Esweg moet fietsen, wordt u dringend verzocht over te steken bij de oversteekplaats. 

Maakt u gebruik van de oversteekplaats kruising Dorpsstraat/Zevenhuisterweg? Luister dan goed naar de aanwijzingen van de verkeersbrigadiers. Goed voorbeeld doet goed volgen!

Foetsiepad

Het Foetsiepad tussen de oversteekplaats en school wordt gebruikt door zowel fietsers als voetgangers. Dit zorgt soms voor verwarrende situaties. Houd rekening met elkaar en ook met eventueel tegemoetkomend voet- en fietsverkeer.

Fietsen stallen Laat uw kind de fiets stallen op de plek die voor zijn/haar klas is aangewezen. In het gedeelte waar de fietsen worden gestald, wordt alleen gelopen. Let u er ook op dat uw kind de fiets op slot zet! Bakfietsen kunnen worden geparkeerd op de strook tussen de kiss&ride en de hoofd ingang of op de verharde strook tussen fietspad en de Zevenhuisterweg. I.v.m. plaatsgebrek bakfietsen niet tussen de gewone fietsen plaatsen.

Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL)
Sinds 2013 zijn wij in het bezit van het DVL. Dit Drents-Verkeersveiligheidslabel is een keurmerk dat basisscholen kunnen behalen door het traject van dit project te volgen. Het Verkeersveiligheidslabel verzekert ouders/verzorgers dat de kinderen op een gelabelde school verkeersregels leren en oefenen van groep 1 tot en met groep 8. Verkeersveiligheid is dan ook een vast onderdeel van het schoolbeleid en het lespakket. Ook de schoolomgeving voldoet aan de eisen van het DVL. De verkeersouders hebben een groot aandeel gehad in het succesvolle verloop van dit project.


Veilige oversteek - verkeersbrigadiers
De kruising Dorpsstraat - Zevenhuisterweg - Esweg - Eikenlaan wordt door een groot deel van de kinderen bij ons op school dagelijks gebruikt. De verkeersbrigadiers zorgen er voor dat de kinderen elke dag veilig kunnen over-steken en het is belangrijk dat de school over voldoende verkeersbrigadiers kan beschikken. Onder het motto 'vele handen maken licht werk' doen wij daarom voortdurend een oproep aan ouders om mee te helpen. Meer weten of aanmelden? Neem dan contact op met de coördinator van de verkeersbrigadiers Marijke van der Laan (050-5017772).

bottom of page