top of page

Ouderhulp

​​Hulp van ouders wordt bijzonder op prijs gesteld. Daarbij valt te denken aan hulp bij lezen, de schoolbibliotheek, begeleiding bij taalspelletjes, creatief, computerhulp, de schoolsportdag, de musical van groep 8, het onderhoud van het schoolplein, activiteiten op het gebied van verkeersveiligheid, etc. Zonder hulp van ouders zijn deze activiteiten niet te realiseren, al worden ze altijd onder verantwoordelijkheid van de betreffende leerkracht(en) uitgevoerd. 


Aan het begin van het schooljaar of bij aanmelding ontvangt u een digitaal ouderhulpformulier. Op dit formulier kunt u aangeven bij welke activiteit(en) u zou willen helpen. Via de Info of de groepsleerkracht kunt u vervolgens worden benaderd om de hulp bij activiteiten te concretiseren. Voor de goede orde: het is niet vanzelfsprekend dat ouders, die zich voor een bepaalde activiteit opgeven, zonder meer worden ingezet. Bij 'overbezetting' kan slechts een deel van de aanmeldingen worden gehonoreerd. Ouderhulp is niet verplicht.

bottom of page