Maatregelen tegen verspreiding corona

Laatste update: 16 april 2021

Op deze pagina vindt u de meest recente versie van de maatregelen die getroffen zijn tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen zijn in samenspraak met de andere scholen binnen OPO Noordenveld opgesteld, de richtlijnen van het RIVM zijn hierin leidend. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn dan kunt u contact opnemen met de school.

Speciaal voor kinderen en hun ouders heeft het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) een pagina met informatie over het coronavirus. Klik hier om naar deze pagina te gaan.

Ouders in de school


Ouders zijn alleen bij hoge uitzondering op afspraak welkom in de school. Zonder deze afspraak kunnen wij de 1,5 meter afstand tussen volwassenen niet garanderen. De leerkracht van uw kind is daarnaast telefonisch (na schooltijd) en via de mail bereikbaar.

Ouders mogen de school alleen betreden via de hoofdingang. Bij binnenkomst (met of zonder afspraak) meldt u zich via de deurbel. Bij de ingang zult u daarnaast een aantal gezondheidsvragen moeten beantwoorden, de zogenaamde triage. Dit kan zowel digitaal (via een QR-code) als op papier. Dit formulier kunnen we tevens gebruiken voor een eventueel contact-onderzoek van de GGD. Na 14 dagen wordt het formulier vernietigd.
Hygiëne & schoonmaak


Op verschillende momenten tijdens de schooldag zullen de kinderen hun handen moeten wassen. Dit zal in ieder geval bij binnenkomst zijn, voor het eten en na een pauze of een gymles. Bij iedere toiletgroep hangt een handen-was-instructie, daarnaast zullen de leerkrachten er op toezien dat dit grondig gebeurt. De toiletgroepen, de tafels, de deurklinken en de trapleuningen zullen dagelijks meermaals extra worden schoongemaakt.
Afspraken halen / brengen


Om contactmomenten te beperken, zijn de starttijden gepreid. De groepen 1 tot en met 4 starten om 8.30 uur, de groepen 5 tot en met 8 starten om 8.45 uur. De lessen eindigen voor de groepen 1 tot en met 4 om 14.00 uur en voor de groepen 5 t/m 8 om 14.15 uur. De kinderopvangorganisaties zijn op de hoogte van deze wijziging. De leerkrachten van de groepen 1 tot en met 4 staan vanaf 8.25 uur klaar op het plein en nemen de groep om 8.30 uur mee.

Ouders van de kinderen uit de groepen 1 en 2 brengen hun kinderen op het onderbouwplein tot aan de plek waar de kinderen na het buitenspelen ook naar binnen gaan. Dit zijn voor de kinderen de vertrouwde plekken:
- Groep 1/2a bij de kleuteringang
- Groep 1/2b op het podium
- Groep 1/2c op de zandbakrand
- Groep 1/2d bij het ronde bankje om de boom

De kinderen van de groepen 5 tot en met 8 mogen vanaf 8.30 uur de school in (inloop). De lessen starten om 8.45 uur. Er wordt voor schooltijd niet op het plein gespeeld. De verkeersbrigadiers gaan proberen hun schema aan te passen aan te tijden. Mocht dit niet lukken, dan zullen we u hiervan op de hoogte stellen.
Positieve testuitslag


Bij een positieve testuitslag vragen wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met school. Dit kan tijdens schooltijden telefonisch (050-5017772), buiten de openingstijden kan dit via mail (info@obsdepoolster.com). De kinderen vallen onder dezelfde regels ten aanzien van quarantaine en testen als volwassenen. - Bij corona-positief kind of leerkracht, gaan alle kinderen en de leerkracht uit de klas vijf dagen in quarantaine. - Dat geldt ook voor het gezin van het besmette kind. - Broertjes en zusjes van niet-besmette kinderen kunnen naar school. - We proberen vanaf quarantaine-dag 2 de lessen-op-afstand te hervatten. Er zijn een aantal organisatorische zaken die goed geregeld moeten worden, zoals het lesprogramma, het klaarleggen en ophalen van boeken en de beschikbaarheid van Chromebooks, die ook in andere klassen gebruikt moeten worden. U hoort in voorkomende gevallen van de school of en hoe het geregeld gaat worden. - Op dag 5 na het laatste contact met de besmette persoon kunnen kinderen en de leerkracht zich laten testen bij de GGD. De school communiceert met de ouders van de groep op welke dag het laatste contact met de besmette persoon is geweest. - De kinderen met een negatieve testuitslag kunnen vanaf dag 6 weer naar school. We willen er graag op vertrouwen dat de kinderen die op dag 6 naar school komen ook negatief getest zijn. - Wanneer u uw kind niet wil laten testen, dan kan uw kind vanaf dag 11 na het laatste contact weer naar school.
Wel of niet naar school


Bij het besluit of uw kind bij ziekteverschijnselen wel of niet naar school kan komen volgen wij de richtlijnen van het RIVM. Met behulp van de onderstaande beslisboom kunt u bepalen of uw kind wel of niet naar school mag. Bij twijfel kunt u contact opnemen met school.

Beslisboom thuisblijven of naar school
Ventilatie


Het ventilatiesystemen is recent gecheckt en de school heeft geen recirculatie-systeem, dus wat dat betreft is er geen risico. Daarnaast zorgen we ervoor dat er dusdanig geventileerd wordt in de school, dat er altijd sprake is van verse lucht in de lokalen tijdens schooltijden.
Thuiswerk


Met de heropening van de scholen is er een einde gekomen aan het thuisonderwijs. Mocht het zo zijn dat een gehele groep in quarantaine moet, dan zal er snel weer gewerkt kunnen worden vanuit de Classroom. Wanneer het om individuele gevallen gaat, zal er maatwerk zijn. Voor meer informatie over het thuiswerken gaat u naar de speciale thuiswerkpagina.
Mondneusmaskers


De kinderen van de groepen 7 en 8 en de personeelsleden van de school dragen bij beweging door de school een mondkapje. Wij hopen dat leerlingen deze zo veel mogelijk zelf van huis meenemen, mocht dit niet zo zijn, dan zijn er op school mondneusmaskers beschikbaar. Daarnaast willen wij u vragen om bij het halen en brengen op het onderbouwplein, binnen de hekken, een mondkapje te dragen.
Bron & contactonderzoek (BCO)


Als iemand van de school positief wordt getest, neemt de GGD contact met ons op. Dit doen zij om de contacten en de eventuele bron van de besmetting op te sporen. De GGD geeft ons dan de naam van de positief geteste persoon. Voor de publieke gezondheid is het belangrijk dat wij de GGD helpen om te bepalen wie er in contact is geweest met deze positief geteste persoon. We geven de GGD daarom de volgende informatie: • De roosters van de positief geteste persoon en de presentie-/absentielijst. Met wie de positief geteste persoon mogelijk in contact is geweest; • De namen en contactgegevens van deze contacten van de positief geteste persoon. Er zullen door ons nadrukkelijk niet meer gegevens dan bovenstaande worden gedeeld met de GGD. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft vastgesteld dat wij als school deze gegevens mogen delen met de GGD. Op basis van de gedeelde gegevens kan de GGD de verschillende contacten van de besmette persoon benaderen en adviseren over testen en eventueel quarantaine. Vervolgens worden de verstrekte gegevens door de GGD verwijderd. Wij mogen geen informatie registreren of delen over wie besmet is of eventueel in quarantaine zit. Vanuit het oogpunt van de publieke gezondheid werken wij als school mee met de GGD. Het is mogelijk dat u bezwaar heeft tegen het delen van de contactgegevens van uw zoon of dochter. Als dit het geval is, kunt u een mail sturen aan b.vanbergen@obsdepoolster.com. De GGD en het ministerie van OCW geven wel aan het BCO dan niet optimaal kan worden uitgevoerd. Hierdoor is het virus minder goed te bestrijden. Ook kunnen leerlingen of leerkrachten onnodig naar huis worden gestuurd, omdat dan niet zeker is met wie een positief getest persoon in contact is geweest.