Maatregelen tegen verspreiding corona

Laatste update: 7 januari 2022

Op deze pagina vindt u de meest recente versie van de maatregelen die getroffen zijn tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen zijn in samenspraak met de andere scholen binnen OPO Noordenveld opgesteld, de richtlijnen van het RIVM zijn hierin leidend. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn dan kunt u contact opnemen met de school.

Speciaal voor kinderen en hun ouders heeft het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) een pagina met informatie over het coronavirus. Klik hier om naar deze pagina te gaan.

Ouders/verzorgers in de school


Ouders of verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan. Dan zal dit op afspraak plaatsvinden. De leerkracht van uw kind is telefonisch (na schooltijd) en via de mail bereikbaar.

Bezoek mag de school alleen betreden via de hoofdingang. Bij binnenkomst (met of zonder afspraak) meldt u zich via de deurbel. Bij de ingang zult u daarnaast een aantal gezondheidsvragen moeten beantwoorden, de zogenaamde triage. Dit kan zowel digitaal (via een QR-code) als op papier. Dit formulier kunnen we tevens gebruiken voor een eventueel contact-onderzoek van de GGD. Na 14 dagen wordt het formulier vernietigd.
Hygiëne & schoonmaak


Op verschillende momenten tijdens de schooldag zullen de kinderen hun handen moeten wassen. Dit zal in ieder geval bij binnenkomst zijn, voor het eten en na een pauze of een gymles. Bij iedere toiletgroep hangt een handen-was-instructie, daarnaast zullen de leerkrachten er op toezien dat dit grondig gebeurt. De toiletgroepen, de tafels, de deurklinken en de trapleuningen zullen dagelijks meermaals extra worden schoongemaakt.
Afspraken halen / brengen


De begin- en eindtijden zijngelijk. Alle kinderen gaan van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school. Alle leerkrachten komen weer om 8.25 uur naar buiten om hun eigen groep op te halen. Ouders van de kinderen uit de groepen 1 en 2 brengen hun kinderen op het onderbouwplein tot aan de plek waar de kinderen na het buitenspelen ook naar binnen gaan. Dit zijn voor de kinderen de vertrouwde plekken:
- Groep 1/2a bij de kleuteringang
- Groep 1/2b op het podium
- Groep 1/2c op de zandbakrand
- Groep 1/2d bij het ronde bankje om de boom
Positieve testuitslag


Bij een positieve testuitslag vragen wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met school. Dit kan tijdens schooltijden telefonisch (050-5017772), buiten de openingstijden kan dit via mail (info@obsdepoolster.com). In overleg met de GGD wordt bepaald welke kinderen en volwassenen bij een positieve testuitslag in quarantaine dienen te gaan.
Wel of niet naar school


Bij de vraag of u kind wel of niet naar school mag volgen wij de maatregelen die genomen zijn door het RIVM. Deze zijn uitgewerkt in een beslisboom. Klik hier voor de beslisboom. Meer informatie of vragen GGD Drenthe is 7 dagen per week van 8.00 – 17.00 uur bereikbaar via 0592-709709 en contactonderzoekcorona@ggddrenthe.nl.
Ventilatie


Er is een luchtcirculatiesysteem in de school, deze gebruikt lucht van buiten. Daarnaast wordt er op gezette tijden gelucht in de school, zodat er sowieso sprake is van verse lucht in de lokalen tijdens schooltijden. Door de hele school hangen CO2-meters om dit te monitoren.
Thuiswerk


Voor meer informatie over het thuiswerken gaat u naar de speciale thuiswerkpagina.
Bron & contactonderzoek (BCO)


Als iemand van de school positief wordt getest, neemt de GGD contact met ons op. Dit doen zij om de contacten en de eventuele bron van de besmetting op te sporen. De GGD geeft ons dan de naam van de positief geteste persoon. Voor de publieke gezondheid is het belangrijk dat wij de GGD helpen om te bepalen wie er in contact is geweest met deze positief geteste persoon. We geven de GGD daarom de volgende informatie: • De roosters van de positief geteste persoon en de presentie-/absentielijst. Met wie de positief geteste persoon mogelijk in contact is geweest; • De namen en contactgegevens van deze contacten van de positief geteste persoon. Er zullen door ons nadrukkelijk niet meer gegevens dan bovenstaande worden gedeeld met de GGD. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft vastgesteld dat wij als school deze gegevens mogen delen met de GGD. Op basis van de gedeelde gegevens kan de GGD de verschillende contacten van de besmette persoon benaderen en adviseren over testen en eventueel quarantaine. Vervolgens worden de verstrekte gegevens door de GGD verwijderd. Wij mogen geen informatie registreren of delen over wie besmet is of eventueel in quarantaine zit. Vanuit het oogpunt van de publieke gezondheid werken wij als school mee met de GGD. Het is mogelijk dat u bezwaar heeft tegen het delen van de contactgegevens van uw zoon of dochter. Als dit het geval is, kunt u een mail sturen aan b.vanbergen@obsdepoolster.com. De GGD en het ministerie van OCW geven wel aan het BCO dan niet optimaal kan worden uitgevoerd. Hierdoor is het virus minder goed te bestrijden. Ook kunnen leerlingen of leerkrachten onnodig naar huis worden gestuurd, omdat dan niet zeker is met wie een positief getest persoon in contact is geweest.
Mondkapjes


Leerlingen van groep 6, 7 en 8 en medewerkers dragen een mondkapje als zij zich door de school bewegen, in de klas mag het mondkapje af. Bij voorkeur nemen leerlingen van thuis een mondkapje mee, er zijn ook mondkapjes op school.