Maatregelen tegen verspreiding corona

Laatste update: 1 oktober 2021

Op deze pagina vindt u de meest recente versie van de maatregelen die getroffen zijn tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen zijn in samenspraak met de andere scholen binnen OPO Noordenveld opgesteld, de richtlijnen van het RIVM zijn hierin leidend. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn dan kunt u contact opnemen met de school.

Speciaal voor kinderen en hun ouders heeft het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) een pagina met informatie over het coronavirus. Klik hier om naar deze pagina te gaan.

Ouders in de school


Op afspraak zijn ouders welkom in de school. Zonder deze afspraak kunnen wij de 1,5 meter afstand tussen volwassenen niet garanderen. De leerkracht van uw kind is daarnaast telefonisch (na schooltijd) en via de mail bereikbaar.

Ouders mogen de school alleen betreden via de hoofdingang. Bij binnenkomst (met of zonder afspraak) meldt u zich via de deurbel. Bij de ingang zult u daarnaast een aantal gezondheidsvragen moeten beantwoorden, de zogenaamde triage. Dit kan zowel digitaal (via een QR-code) als op papier. Dit formulier kunnen we tevens gebruiken voor een eventueel contact-onderzoek van de GGD. Na 14 dagen wordt het formulier vernietigd.
Hygiëne & schoonmaak


Op verschillende momenten tijdens de schooldag zullen de kinderen hun handen moeten wassen. Dit zal in ieder geval bij binnenkomst zijn, voor het eten en na een pauze of een gymles. Bij iedere toiletgroep hangt een handen-was-instructie, daarnaast zullen de leerkrachten er op toezien dat dit grondig gebeurt. De toiletgroepen, de tafels, de deurklinken en de trapleuningen zullen dagelijks meermaals extra worden schoongemaakt.
Afspraken halen / brengen


De begin- en eindtijden zijngelijk. Alle kinderen gaan van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school. Alle leerkrachten komen weer om 8.25 uur naar buiten om hun eigen groep op te halen. Ouders van de kinderen uit de groepen 1 en 2 brengen hun kinderen op het onderbouwplein tot aan de plek waar de kinderen na het buitenspelen ook naar binnen gaan. Dit zijn voor de kinderen de vertrouwde plekken:
- Groep 1/2a bij de kleuteringang
- Groep 1/2b op het podium
- Groep 1/2c op de zandbakrand
- Groep 1/2d bij het ronde bankje om de boom
Positieve testuitslag


Bij een positieve testuitslag vragen wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met school. Dit kan tijdens schooltijden telefonisch (050-5017772), buiten de openingstijden kan dit via mail (info@obsdepoolster.com). In overleg met de GGD wordt bepaald welke kinderen en volwassenen bij een positieve testuitslag in quarantaine dienen te gaan.
Wel of niet naar school


Bij het besluit of uw kind bij ziekteverschijnselen wel of niet naar school kan komen volgen wij de richtlijnen van het RIVM. Met behulp van de onderstaande beslisboom kunt u bepalen of uw kind wel of niet naar school mag. Bij twijfel kunt u contact opnemen met school.

Beslisboom thuisblijven of naar school
Ventilatie


Het ventilatiesystemen is recent gecheckt en de school heeft geen recirculatie-systeem, dus wat dat betreft is er geen risico. Daarnaast zorgen we ervoor dat er dusdanig geventileerd wordt in de school, dat er altijd sprake is van verse lucht in de lokalen tijdens schooltijden.
Thuiswerk


Met de heropening van de scholen is er een einde gekomen aan het thuisonderwijs. Mocht het zo zijn dat een gehele groep in quarantaine moet, dan zal er snel weer gewerkt kunnen worden vanuit de Classroom. Wanneer het om individuele gevallen gaat, zal er maatwerk zijn. Voor meer informatie over het thuiswerken gaat u naar de speciale thuiswerkpagina.
Bron & contactonderzoek (BCO)


Als iemand van de school positief wordt getest, neemt de GGD contact met ons op. Dit doen zij om de contacten en de eventuele bron van de besmetting op te sporen. De GGD geeft ons dan de naam van de positief geteste persoon. Voor de publieke gezondheid is het belangrijk dat wij de GGD helpen om te bepalen wie er in contact is geweest met deze positief geteste persoon. We geven de GGD daarom de volgende informatie: • De roosters van de positief geteste persoon en de presentie-/absentielijst. Met wie de positief geteste persoon mogelijk in contact is geweest; • De namen en contactgegevens van deze contacten van de positief geteste persoon. Er zullen door ons nadrukkelijk niet meer gegevens dan bovenstaande worden gedeeld met de GGD. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft vastgesteld dat wij als school deze gegevens mogen delen met de GGD. Op basis van de gedeelde gegevens kan de GGD de verschillende contacten van de besmette persoon benaderen en adviseren over testen en eventueel quarantaine. Vervolgens worden de verstrekte gegevens door de GGD verwijderd. Wij mogen geen informatie registreren of delen over wie besmet is of eventueel in quarantaine zit. Vanuit het oogpunt van de publieke gezondheid werken wij als school mee met de GGD. Het is mogelijk dat u bezwaar heeft tegen het delen van de contactgegevens van uw zoon of dochter. Als dit het geval is, kunt u een mail sturen aan b.vanbergen@obsdepoolster.com. De GGD en het ministerie van OCW geven wel aan het BCO dan niet optimaal kan worden uitgevoerd. Hierdoor is het virus minder goed te bestrijden. Ook kunnen leerlingen of leerkrachten onnodig naar huis worden gestuurd, omdat dan niet zeker is met wie een positief getest persoon in contact is geweest.