Maatregelen tegen verspreiding corona

Laatste update: 3 november 2020

Op deze pagina vindt u de meest recente versie van de maatregelen die getroffen zijn tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen zijn in samenspraak met de andere scholen binnen OPO Noordenveld opgesteld, de richtlijnen van het RIVM zijn hierin leidend. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn dan kunt u contact opnemen met de school.

Speciaal voor kinderen en hun ouders heeft het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) een pagina met informatie over het coronavirus. Klik hier om naar deze pagina te gaan.

Ouders in de school


Ouders zijn alleen bij hoge uitzondering op afspraak welkom in de school. Zonder deze afspraak kunnen wij de 1,5 meter afstand tussen volwassenen niet garanderen. De leerkracht van uw kind is daarnaast telefonisch (na schooltijd) en via de mail bereikbaar.

Alle andere volwassenen dan medewerkers van De Poolster dienen een mondneuskapje te dragen wanneer zij de school betreden.

Ouders mogen de school alleen betreden via de hoofdingang. Bij binnenkomst (met of zonder afspraak) meldt u zich via de deurbel. Bij de ingang zult u daarnaast een aantal gezondheidsvragen moeten beantwoorden, de zogenaamde triage. Dit kan zowel digitaal (via een QR-code) als op papier. Dit formulier kunnen we tevens gebruiken voor een eventueel contact-onderzoek van de GGD. Na 14 dagen wordt het formulier vernietigd.

De oudergesprekken in week 45 en 46 worden digitaal gevoerd.
Hygiëne & schoonmaak


Op verschillende momenten tijdens de schooldag zullen de kinderen hun handen moeten wassen. Dit zal in ieder geval bij binnenkomst zijn, voor het eten en na een pauze of een gymles. Bij iedere toiletgroep hangt een handen-was-instructie, daarnaast zullen de leerkrachten er op toezien dat dit grondig gebeurt. De toiletgroepen, de tafels, de deurklinken en de trapleuningen zullen dagelijks meermaals extra worden schoongemaakt.
Afspraken halen / brengen


De leerkrachten van de groepen staan vanaf 8.25 klaar op het plein om de kinderen op te vangen en nemen de groep om 8.30 uur mee naar binnen. Wij verwachten de kinderen niet eerder op het schoolplein om nog even te spelen. Waar mogelijk vragen wij u om de kinderen zelfstandig naar school te laten komen. Kom zo veel als mogelijk lopend of op de fiets naar school toe en bewaar voldoende afstand.

Ouders van de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 brengen hun kind (als ze gebracht worden) tot waar het plein begint. Ouders van de kinderen uit de groepen 1 en 2 brengen hun kinderen op het onderbouwplein tot aan de plek waar de kinderen na het buitenspelen ook naar binnen gaan.

Dit zijn voor de kinderen de vertrouwde plekken:
- Groep 1/2a bij de kleuteringang,
- Groep 1/2b op het podium
- Groep 1/2c op de zandbakrand
- Groep 1/2d bij het ronde bankje om de boom

Voor het halen van de kinderen geldt dat de ouders van de kinderen uit de groepen 1 en 2 voor de kleuteruitgang mogen wachten, de ouders van de groepen 3 mogen op een ander deel van het plein wachten en de rest van de ouders wacht op de gebruikelijke plekken buiten het plein. We zorgen ervoor dat alle kinderen om 14.00 uur de school uitgaan, de klassendiensten zijn tot nader order opgeschort. Houd in alle gevallen wel rekening met de 1,5 meter afstand van elkaar.
Positieve testuitslag huishouden


Bij een positieve testuitslag vragen wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met school. Dit kan tijdens schooltijden telefonisch (050-5017772), buiten de openingstijden kan dit via mail (info@obsdepoolster.com). In afstemming met de ouder worden de ouders van de groep geïnformeerd. - Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en een positieve testuitslag heeft, dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen maatregelen leidend. - Kinderen moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot, als er sprake is van strikte zelfisolatie (dat wil zeggen geen risicocontact tussen de besmette persoon en alle huisgenoten). - Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten kinderen in quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag. - Als de huisgenoot positief getest is en strikte zelfisolatie (zonder risicocontact met huisgenoten) is mogelijk, dan mogen alle overige huisgenoten (dus ook kinderen) na 10 dagen quarantaine weer naar buiten/opvang/school/werk mits ze geen klachten hebben ontwikkeld.
Wel of niet naar school


Bij het besluit of uw kind bij ziekteverschijnselen wel of niet naar school kan komen volgen wij de richtlijnen van het RIVM:

Kinderen op de basisschool mogen naar school als zij alleen neusverkoudheid hebben zonder koorts. Dit geldt niet als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie of als er iemand in het huishouden van het kind is met koorts of benauwdheid.

Kinderen met andere klachten, die bij COVID-19 kunnen passen (zoals benauwdheid, (meer dan incidenteel) hoesten en koorts) moeten thuisblijven. Zij blijven thuis totdat deze klachten 24 uur over zijn.

Sinds 19 september geldt dat alle kinderen met verkoudhedsklachten niet thuis hoeven te blijven en niet op het coronavirus getest hoeven te worden. Hiervoor werd er onderscheid gemaakt tussen de jongere en oudere kinderen. Met behulp van de beslisboom kunt u kijken of uw kind wel of niet naar school toe kan.

Beslisboom t/m 12 jaar

We verzoeken gezinnen, die recent in de rood-oranje gebieden zijn geweest zeer zorgvuldig om te gaan met coronagerelateerde klachten. De kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen gewoon naar school, maar mochten er klachten in het gezin zijn, dan verzoeken we u de kinderen thuis te houden.
Ventilatie


Het ventilatiesystemen is recent gecheckt en de school heeft geen recirculatie-systeem, dus wat dat betreft is er geen risico. Daarnaast zorgen we ervoor dat er dusdanig geventileerd wordt in de school, dat er altijd sprake is van verse lucht in de lokalen tijdens schooltijden.
Thuiswerk


De kinderen hebben voor de eerste dagen een envelop meegekregen met herhalingsbladen. Daarnaast kunnen de leerlingen thuis gebruik maken van verschillende oefensoftware via Moo.nl. In overleg met de leerkracht wordt er gekeken wat er tijdens de quarantainetijd verder thuis gedaan kan worden om zo min mogelijk achterstand op te lopen in het lesprogramma.