OBS Nieuw-Roden

VERKEERSVEILIGHEID

Deze pagina staat geheel in het teken van verkeer en verkeersveiligheid, in relatie tot school.

Verkeersouders
De verkeersouders maken een belangrijk verschil in de verkeersveiligheid rondom scholen. Zij pakken taken op in samenwerking met school en maken zich sterk voor:
* Een veilige schoolomgeving
* Het betrekken van ouders bij de verbetering van de verkeersveiligheid van hun kinderen
* Goed verkeersonderwijs

Onze verkeerscommissie bestaat uit:
* Gea Akker
* Diana Jansen
* Andrea Hurley
* Sandra de Zwart

* Jolanda Zomer

Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL)
Sinds 2013 zijn wij in het bezit van het DVL. Dit Drents-Verkeersveiligheidslabel is een keurmerk dat basisscholen kunnen behalen door het traject van dit project te volgen. Het Verkeersveiligheidslabel verzekert ouders/verzorgers dat de kinderen op een gelabelde school verkeersregels leren en oefenen van groep 1 tot en met groep 8. Verkeersveiligheid is dan ook een vast onderdeel van het schoolbeleid en het lespakket. Ook de schoolomgeving voldoet aan de eisen van het DVL. De verkeersouders hebben een groot aandeel gehad in het succesvolle verloop van dit project.

Veilige oversteek - verkeersbrigadiers
De kruising Dorpsstraat - Zevenhuisterweg - Esweg - Eikenlaan wordt door een groot deel van de kinderen bij ons op school dagelijks gebruikt. De verkeersbrigadiers zorgen er voor dat de kinderen elke dag veilig kunnen over-steken en het is belangrijk dat de school over voldoende verkeersbriga-diers kan beschikken. Onder het motto 'vele handen maken licht werk' doen wij daarom voortdurend een oproep aan ouders om mee te helpen. Meer weten of aanmelden? Neem dan contact op met de coördinator van de verkeersbrigadiers Gea Akker of de directie (050-5017772).

​Artikelen verkeersveiligheid voor de basisschool
In 2007 is er een boekje uitgegeven door Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe, met nuttige artikelen over de verkeersveiligheid voor (ouders van) basisschoolleerlingen.


Login verkeersouders
   HANDIGE TIPS TEN BEHOEVE VAN DE VERKEERSVEILIGHEID