OBS Nieuw-Roden

RESULTATEN

De onderwijsinspectie beoordeelt de scores van de zogenaamde eindtoets. Alle kinderen in groep 8 maken die toets. Op De Poolster gebruiken wij de Centrale Eindtoets. De schoolscore wordt door de onderwijsinspectie geïnterpreteerd aan de hand van een ondergrens, een gemiddelde en een bovengrens, zie onderstaande tabel. 
Met ingang van 2016-2017 maken de kinderen de IEP-toets.