OBS Nieuw-Roden

OUDERVERENIGING

De oudervereniging is een activiteitencommissie van ouders die samen met het team (leerkrachten) de organisatie en uitvoering van diverse activiteiten voor de kinderen verzorgt. Hieronder valt onder andere:

* Kinderboekenweek
* Sinterklaasfeest
* Kerstfeest
* Sport- speldag
* Themadag
* Eindmusical
* Diverse andere (ondersteunende) activiteiten

De OV beheert het schoolfonds. Het schoolfonds wordt elk jaar gevuld met de vrijwillige ouderbijdragen en met de opbrengsten uit georganiseerde activiteiten zoals de Themamarkt. Uit dit school-fonds worden o.a. de uitgaven bekostigd, die verbonden zijn aan de bovenstaande activiteiten en diverse sport-, spel- en cultuurevenementen. Het rekeningnummer van de OV is: 35.58.24.841 Rabobank Roden.
Eens per jaar vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats, omstreeks oktober. Hierin worden o.a. de volgende zaken behandeld:
1.  Het (concept)financieel jaarverslag [schooljaar] staat 2 weken voordien ter inzage op de site;
2.  Verslag van alle activiteiten die de OV het afgelopen jaar heeft ontplooid;
3.  Naar aanleiding van (mogelijke) verkiezingen: Het nieuwe OV bestuur wordt verwelkomd en er wordt afscheid          genomen van aftredende bestuursleden.

​Lid worden van de oudervereniging?
Een OV lid wordt gekozen voor 2 jaren. Na deze periode is het OV-lid aftredend en al dan niet herkiesbaar. Zo ontstaat er ruimte voor nieuwe bestuursleden. Het aan- en aftreden gebeurt tijdens de ALV. Ruim van tevoren wordt bekend gemaakt tot welke datum u zich kunt aanmelden. Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan vacante plekken dan worden verkiezingen georganiseerd. In het andere geval worden de tot dan toe aangemelde personen automatisch in het OV bestuur opgenomen. Na de ALV wordt de nieuwe samenstelling van het OV bestuur via de Info en de website bekend gemaakt. U kunt overigens het hele jaar door bij één van de OV-leden aangeven verkiesbaar te willen zijn.
De vergaderingen van de OV zijn openbaar en iedere ouder/verzorger is van harte welkom. De data van de vergaderingen worden gepubliceerd via de Info en de Schoolkalender. Wilt u meer weten, dan kunt u altijd terecht bij één van de OV-leden. Namen, adressen en telefoonnummers kunt u hieronder vinden op de website van school. De samenstelling van de huidige OV is als volgt:
  
ROL
  ADRES
  TEL / E-MAIL
  NAAM
VZ

  Hadewich Toxopeus

  Weidebloemenweg 69
  9302 AC RODEN
FIN

  Sjoukje Remmelink

  Okster 44
  9302 CG RODEN
  06-11283916
SECR

  Ramona Houtman

  Vagevuurselaan 8
​  9312 VD  NIETAP
  06-53295492
VVZ

  Daan Terwee

  Jonkersveld 6
  9311 RL NIEUW- RODEN
  06-29508616
VSECR

  Kiki Dob

  Zevenhuisterweg 19a
  9311 VA NIEUW-RODEN
  050-3640014
  0592-5029666
LID

  Tineke Dijkman

  Weidebloemenweg 23
​  9302 AB RODEN
LID

  Peter Smid

  Boterbloem 3
​  9302 AB RODEN
  06-22030736
LID

  Yvonne van der Laan

  Amerika H5
  9342 TN Een
  06-21598207
LID

  Miranda Ottjes

  Sieland 13
  9302 GN RODEN
  06-55230221
  06-30041121
LID

  Jelske van Zuijlen

  Pinksterbloem 20
​  9302 BB Roden
TEAM

  Anneke Gerding
  Jannie Wielink ​​
  
  
  
​